Huisregels Randrock

Er mag veel op Randrock, maar om het voor iedereen leuk te houden, moet je je wel aan een paar ‘regels’ houden:

 1. Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd om legitimatie. Bij de entree krijg je een 18+ of 18- polsbandje.
 2. Randrock heeft geen minimum- en ook zeker geen maximumleeftijd. Wel is het belangrijk te weten dat er onder de 18 geen alcohol geschonken wordt. Mocht het barpersoneel twijfelen aan je leeftijd, kan (alsnog) gevraagd worden om je legitimatie.
 3. Het festival is toegankelijk voor alle leeftijden; kinderen kleiner dan 150 cm (gratis) kunnen onder begeleiding van een volwassene het terrein op.
 4. Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen op het festivalterrein. Dit zal in beslag worden genomen.
 5. Vanzelfsprekend zijn wapens en drugs verboden. En van lachgas moeten wij huilen; dus ook dat is niet toegestaan.
 6. Agressief/hinderlijk gedrag, racisme en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 7. Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding en/of kleding van motor-/voetbalclubs of andere verenigingen is niet toegestaan.
 8. De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van het evenemententerrein.
 9. Bezoekers worden verzocht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. de organisatie en het beveiligings-/bewakingspersoneel.
 10. De beveiliging heeft het recht om -in het kader van veiligheid- bezoekers te fouilleren en/of tassen te doorzoeken.
 11. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn volledig voor eigen risico van de bezoeker.
 12. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal/vermissing verstaan.
 13. Tijdens het evenement worden (foto-/video)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij betreden van het festivalterrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 14. Flyeren op en rondom het festival is verboden (Algemene Plaatselijke Verordening). Collega organisaties zijn natuurlijk van harte welkom om posters op te hangen! Vooraf even aanmelden.
 15. Commerciële activiteiten op en rond het evenemententerrein zijn niet toegestaan, tenzij hier afspraken over zijn gemaakt met de organisatie.
Divider